Skip to main content

FRÅN IDÉ TILL

FÄRDIGT BADRUM

Nya Badrum hjälper dig med badrumsrenoveringen. Ni får en kontaktperson som med en tydlig och ärlig kommunikation driver igenom projektet – från idé till färdigt badrum. Här är fyra enkla steg som vi tar tillsammans:

1. En kontaktperson

Det första vi gör är att vi träffas. Den personen som kommer ut till er, är också den som kommer driva projektet åt er. Det innebär att ni får en kontaktperson genom hela uppdraget, som förstår era önskemål och kan säkerställa en korrekt leverans i alla led.

Kontakta oss idag för att boka ett hembesök!

2. Prisförslag

Vår projektledare sätter samman en offert, med prisförslag till er. Efter godkänd offert skriver vi ett avtal där det tydligt framgår projektets gång, tidsplan och delar.

3. Tydlig kommunikation

Arbetet är igång och vi driver projektet framåt. Vi löser, tillsammans med våra samarbetspartners, allt från skiss, materialval och rivning – till snickeri, kakelsättning, rördragning och färdigt badrum. Uppstår det utmaningar längs vägen sett till ledtider på material eller byggnadstekniska delar etc, kommunicerar vi detta tydligt med er.

Kontakta oss idag för att boka ett hembesök!

4. Kvalitetssäkrad renovering

Ditt nya badrum ska inte bara vara snyggt utan även hålla i många år framöver. Vi garanterar kvalitén på vår leverans, dels genom att självklart använda oss av behörig och certifierad personal, men även att tydligt dokumentera jobbet vi gjort. Vid avslutat projekt får du en pärm med all dokumentation över material, inredning och garantier. Enkelt och tydligt.

Välkommen till Nya Badrum!